Praktische informatie zakelijk

Als Werkgever investeren in Werknemers, wat betekent dit?

Hoe ziet een traject eruit

Binnen Praktijk ACTceptatie vind ik het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van cliënten en werkgevers. De trajecten kunnen daarom flexibel worden vormgegeven.

Inhoudelijk worden er geen concessies aan de coaching of therapie gedaan. De behoeften van de cliënt zijn hierin leidend.

Te vaak vallen werknemers uit door een combinatie van work/life factoren. Investeer in duurzame inzetbaarheid van medewerkers door medewerkers de kans te bieden te werken aan weerbaarheid, belastbaarheid, flexibiliteit en draagkracht.

Dit heeft een sterk effect op het welzijn van medewerkers en is effectief als preventie voor verzuim of gezondheidsklachten.

Trajecten vanuit de werkgever

“Investeren in mensen, is investeren in duurzame groei”

ACT trajecten kunnen bijzonder effectief zijn wanneer er sprake is van een verstoorde balans tussen de belasting en de belastbaarheid van werknemers.

Wanneer er reeds sprake is van overbelasting en dus vaak reeds verzuim of uitval, is een ACT traject met name therapeutisch. Dit wil zeggen dat de focus ligt op het herstel en preventie van terugval. De therapie is zowel gericht op het werkzame leven als het privé leven van de cliënt.

Voor zakelijke trajecten geldt een aangepast tarief en wordt een aparte offerte opgesteld. Deze trajecten kunnen in overleg worden vormgegeven.

Trajecten vanuit een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (Persoonlijk budget, Ontwikkelingsbudget)

Het is mogelijk om ACT met een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget of Persoonlijk budget in te zetten. Dit betreft enkel de coaching trajecten, de therapeutische trajecten vallen hier niet onder omdat deze vanuit de werkgever of vanuit privé worden bekostigd.

Afhankelijk van de hulpvraag, behoefte en situatie stel ik een traject voor dat aan de werkgever kan worden voorgelegd.

Chat openen
Hoi👋
Hoe kan ik je helpen?